INLOGGEN LEDEN

Nieuwe Nederlandse richtlijn HIV-PreP

De Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren (NVHB) heeft een multidisciplinaire richtlijn over de toepassing van HIV-PrEP opgesteld, samen met alle relevante partners in Nederland, waaronder de WASS, LCI en soaaids Nederland.

Deze is op 22 september 2016 door de NVHB gepresenteerd. Op 1 november zal tijdens het soa-LOI door Hannelore Götz, namens de WASS, een korte presentatie worden gegeven.
Meer informatie op de website van soaaids

Nascholing

De NSPOH heeft de nieuwe brochure Bij- en nascholing & Incompany 2017 uitgebracht, met het nascholingsaanbod voor het komende jaar op het gebied van publieke gezondheid en infectieziektebestrijding.

Meer informatie op de website van de NSPOH. Of u kunt direct de brochure downloaden.

 

Beste Leden, 

Op 19 maart jl. is de jaarlijkse ALV geweest, voorafgaand aan de geslaagde Themamiddag over Ethiek. Er zijn een aantal belangrijke besluiten genomen. 

De ALV heeft, op voordracht van het bestuur, besloten om verder te gaan als zelfstandige beroepsvereniging voor artsen infectieziektebestrijding, aangesloten bij de KAMG/KNMG.  

Het bestuur heeft dit voorgenomen besluit in afstemming met het bestuur van de VIZ voorbereid. 

Bij een nieuwe vereniging hoort ook een nieuwe naam: Nederlandse Vereniging InfectieziekteBestrijding , afgekort NVIB 

De komende maanden zullen de statuten in overleg met de notaris vastgesteld worden. Vanzelfsprekend moet ook de website aangepast worden en zal de nieuwe naam NVIB ook in ons logo opgenomen worden.  

In de concept ALV notulen kun je meer lezen over de achtergrond van deze besluiten. We hopen jullie als leden komend jaar vaker te informeren over de ontwikkelingen binnen onze vereniging en de beroepsgroep. We werken daar aan. 


Namens het bestuur van de NVIB 


Toos Waegemaekers, voorzitter 

VIZ SIB - Homepage

Welkom op de website van de VIZ-sib, de sectie infectieziektebestrijding van de Vereniging voor infectieziekten.

Vereniging

De VIZ-sib is in 2000 opgericht als sectie binnen de Vereniging voor Infectieziekten (VIZ). De Sectie stelt zich ten doel de kwaliteit van de infectieziektebestrijding in Nederland te bevorderen.

De meeste leden zijn werkzaam bij GGD'en, Universiteiten en het RIVM.

Lid van VIZ en KAMG

De VIZ-sib is een sectie van de Vereniging voor Infectieziekten. Als wetenschappelijke vereniging is de VIZ-sib, sinds 2009, lid van de Koepel Arts Maatschappij en Gezondheid (KAMG), een van de 7 partners van de federatie KNMG.

Lidmaatschap

Bent u als medisch professional werkzaam in het veld van de infectieziektebestrijding, dan kunt u lid worden van de VIZ-sib door aanmelding via onderstaand contactformulier. De contributie voor 2014 bedraagt € 100.

Het VIZ-sib bestuur.

Nascholing

Eind september 2015 is de nieuwe brochure Bij- en nascholing & In-company Public & Occupational Health 2016 van de NSPOH verschenen. Een divers aanbod van cursussen op het gebied van publieke gezondheid en infectieziektebestrijding, waaronder enkele nieuwe cursussen.

Download de brochure hier.

Meer informatie: https://www.nspoh.nl/nieuws.php?action=view&Nieuws_Id=200

Development: W3Company